יש לך עסק? יש מצב שאתה צריך תיק שטח ותיק מפעל

לא כל עסק נדרש לאמצעי בטיחות מיוחדים ו/או ליועץ בטיחות צמוד. אבל אם בבעלותך מפעל יצרני, מעבדות או מקומות המוגדרים על פי החוק כמסוכנים אתה זקוק ליועץ בטיחות. הסיבות לכך הן ברורות. בנוסף, צריך לזכור כי הפעילות בחלקם הינה לאורך שעות ארוכות ולעיתים, 24/7, כך, שהסבירות לתאונות אף עולה. אם להוסיף לכך שעובדים גם שעות נוספות אז יש אפשרות גם לשחיקה בערנות המביאה לחוסר תשומת לב. די בשנייה אחת כדי לגרום לתאונה העלולה להסתיים בנזקי רכוש וגוף לא רצויים וליצור בבעיה משמעותית עבורך. 

סכנות שונות 

בכל מקום יש סכנות ייחודיות וביניהן: אש, נפילה מגובה ולבורות, שאיפת אוויר מזוהם, פגיעה מחפצים, פעילות עם רעלים וחומרים כימיים ועוד. כאשר אתה שוכר שירותי יועץ בטיחות עליך ליידע אותו על העיסוק והסכנות הקיימות בפעילות העסק שלך והוא יתכנן ויפעיל מערכי בטיחות ויפקח עליהם. בפועל הוא יכין  תיק מפעל הכולל אמצעי מיגון בפני תקלות ייצור, היערכות בפניהן, קביעת נהלי חירום, הדרכה למנהלים ממונים בתחום וכדומה. ובנוסף, הכנת תיק שטח הכולל רקע כללי על הארגון, פירוט גורמי סיכון, בטיחות אש, טבלאות של צוותי חירום, נוהלי חירום ושגרה ועוד. 

בטיחות לעסקים מגוונים

הייעוץ הניתן הינו לעסקים הממוקמים במקומות קבועים. כאן מבצע יועץ בטיחות את המשימות הבאות: תכנון מערכי בטיחות אש הכולל את כל האלמנטים של הגנה, גילוי אש  והתנהלות במקרה של דליקות, התנהלות במעבדות, במתקנים עם חומרים רעילים, הגנה בעת עבודה בגובה ועוד. לעסקים המפיקים אירועים המוניים שבהם מתקבצים אנשים רבים בצפיפות יקוימו מערכי בטיחות אחרים. מומלץ לשכור שירותי יועץ בטיחות בעל מוניטין בתחום מאחר ומניעת תאונות חשובה מאין כמוה.