הפחתת ארנונה לעסקים

ארנונה כידוע היא תשלום מיסים לרשות המקומית המחויב כדי שזו תוכל להמשיך ולספק תשתיות ושירותים מוניציפאליים שונים. בעבר, היה מס הארנונה משולם על פי גודל שטח העסק בלבד, וכעת לאחר תיקון החוק בשנת 1993, נקבע שמכוח ההסדרים במשק, חישוב הארנונה יתבצע גם על פי צורכי השימוש בנכס, גודלו ומיקומו. על הרשות המקומית בהם מתנהלת הפעילות העסקית יש החובה לפרסם את גובה התעריפים מדי שנה בצו הטלת הארנונה. במסגרת התקנות וההסדרים בנושא, ישנה אפשרות לרשות המקומית, החל מאותו תיקון לחוק ב-1993, להעניק הנחה או פטור בארנונה, במקרים שונים הנחשבים זכאים.

תעריף הארנונה שמוטל על משרדים בתוך בנייני משרדים, שאינם נחשבים מבני תעשייה, עשוי להיות גבוה משמעותית ולא תמיד יש לכך הצדקה. מעבר להצדקה, חשוב לא ליפול לבורות כלכליים, מתוך חוסר מודעות כיצד ניתן להתנהל כלכלית נכון יותר, או היכן ניתן ורצוי לחסוך. אם החוק יבש קבע כי גובה הארנונה של משרד תלוי בתנאים מסוימים, מנותקים מהקשר, כפרטים טכניים של גודל, שימוש בנכס וכדומה, אזי רצוי לדייק את התשלום לסוג הנכס שאתם מחזיקים, כדי לאפשר את קיום העסק מבחינה זו.

כיצד תוכלו להפחית בתשלום הארנונה בעסק שלך?

הפחתת ארנונה לבית העסק שלכם עשויה להתאפשר במספר דרכים:

  • להשתמש בתקנה שאומרת כי במועצות שאחוז האבטלה בהן עולה על 8% ניתן לקבל הטבה במשרדים בניינים המיועדים לתעשייה חדשה.
  • הפרדת המשרדים בעסק מהמפעל המשמש לתעשייה.
  • סיווג הנכס לצרכים של תעשייה זעירה, מלאכה או מסחר, יכולים להוביל גם הם להפחתת הארנונה. בשל סיבה זו, החלו בשנים האחרונות רשויות שונות למשוך לשטחן חברות טכנולוגיה או בעלי עסקים חופשיים, תוך הבטחות להפחתת הארנונה לעסק.

 

>> קראו כאן על דרכים נוספות להפחתת ארנונה לעסקים.

הפחתת תשלומי ארנונה ככל תשלום אחר, עשויה כמובן לתרום באופן חיובי ומשמעותי למדי למאזן הכלכלי של העסק. חשוב להבין שארנונה אינה תמיד מדויקת באופן יחסי לסיווג העסק והמאזן הכלכלי שלו וכך יוצא לעתים כי עסק ממוצע כורע תחת כובד המשקל של מיסי הארנונה, מבלי שזו מוצדקת בהכרח, מה שעשוי אף לגרום לקריסתו במקרים מסוימים.

 

חשוב לשים לב כי הארנונה היא תשלום אחד מיני רבים בניהול עסק, על כל המשתמע מכך, ואם נוכל להוזיל מס משמעותי זה ולהשקיע את הכסף הנותר בתפעול העסק עצמו יהיה הדבר לרווחת כולם, גם לך כבעל העסק, ללקוחותיך, לרווחת המועצה המקומית וכמובן גם המדינה.