ביטוח לאומי, הכסף של כולנו

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף הציבורי בו אנו מניחים את אמוננו בכל הנוגע למימוש זכויות חברתיות – חוק הביטוח הלאומי בעיקרו נוסד בכדי להעניק “ביטוח סוציאלי כולל” לתושבי המדינה.

ישנם סוגים רבים של ביטוחים אשר מוסד זה מעניק, ביניהם: ביטוח בפני אבטלה, אובדן הכנסה, נכות, זקנה, תאונה, יתמות, שכול ועוד. בעקבות כך, חוק זה נועד להגן על אותם אנשים מהקבוצות החלשות והמבוטחים, כאשר בהינתן מצב נזקקות, חוק הביטוח הלאומי מספק שירותים סוציאליים ואמצעי קיום ומאפשר להם להמשיך לחיות באופן שגרתי. האינטרס של חוק זה הינו הדדי. מחד גיסא, ישנו מניע מצד הנזקק לקבל את התמיכה הראויה לו על מנת להתקיים, ומאידך גיסא ישנו האינטרס שלנו, כחברה תקנית, הומניטארית וכמדינת רווחה. מטרתו העיקרית של הביטוח הלאומי הינו לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בין השכבות השונות באוכלוסייה.

לצורך הגשמת מטרה זו, המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח מכל תושבי המדינה ללא יוצא מן הכלל, וזאת על מנת לאפשר את תשלומי הקצבאות השונים. בנוסף לכך, גוף זה גובה דמי ביטוח בריאות אשר באמצעותם הוא מממן את סל הבריאות. האופן בו אדם, אשר נקלע לקושי (בין אם כלכלי, גופני, משפחתי וכדומה), מקבל את תשלומי הקצבאות היא על ידי הגשת תביעה לביטוח לאומי. הגשת התביעה יכולה להיות מהלך מסובך וקשה אם לא מקבלים את המידע הנכון ופועלים בהתאם. לשם כך אספנו לכם מידע על מספר תביעות שונות שאפשר להגיש לביטוח לאומי:

נכות כללית – המוסד הלאומי מספק קצבת נכות לאדם (מגיל 18 ועד פרישה) אשר נפגע אופן השתכרותו עקב נכותו. בכדי לקבל את קצבת הנכות, יש לעמוד בקריטריון של לפחות 60% נכות רפואית. בנוסף, במצב שבו ישנם מספר נכויות, ולפחות אחת מהן היא 25% ומעלה, מספיק לעמוד בלפחות 40% נכות רפואית. אחוז הנכות נקבע על ידי הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

פגיעה בעבודה – ביטוח לאומי מספק תשלומי קצבאות למבוטחים שנפגעו במהלך עבודתם, לא נמצאו כשירים להמשך העבודה אשר בעקבות כך לא קיבלו שכר והכנסתם נפגעה. בשל פגיעתו, האדם זכאי לקבל טיפול רפואי בחינם מהביטוח הלאומי. אם הפגיעה מלווה בנכות מסוימת, על הוועדה הרפואית להחליט על אחוז הנכות, ומתוך כך רשאי האדם לקבל קצבת נכות. אם האדם נפטר עקב הפגיעה במהלך העבודה, הביטוח הלאומי ישלם קצבה או מענק לבני משפחתו אשר היו תלויים בהכנסתו.

החשיבות בבחירת עו”ד לתביעות ביטוח לאומי

קבלת תשלום קצבאות מביטוח לאומי עלולה להוות מהלך מסובך ולא פשוט. ישנו מספר לא מצומצם של אנשים אשר פנו לביטוח לאומי לקבלת תשלום קצבה, ויצאו בידיים ריקות. טענה טובה לכך היא בחוסר יכולתם לממש את זכאותם המוחלטת מול גוף זה. לשם כך, ישנם עורכי דין המומחים בדיני הביטוח הלאומי אשר מודעים למידת הזכאות לתשלומי הקצבאות הניתנים לאדם המבוטח הנפגע, ובכך יכולים להוביל להצלחה בהגשת התביעה לביטוח הלאומי ומימוש הזכויות המלאות המגיעות לאותו מבוטח.