הלוואות – מושגים שמוכרחים להכיר – מאמר ראשון

את הרעיון הבסיסי העומד מאחורי הלוואות כולנו מכירים. אנו מקבלים סכום כסף מסוים היום, ומתחייבים להחזיר אותו מאוחר יותר – בתשלומים או בבת אחת, בתוספת ריבית. הלוואה יכולה לעזור לנו לצאת מקשיים לא צפויים, או לעזור להתפתח ולהגיע לגבהים חדשים. בכל מקרה, אין אדם שלא נעזר במהלך חייו בנטילת הלוואות. לכן, ישנם מספר מונחים מקצועיים שמוכרחים להכיר בטרם מקבלים החלטה הנוגעת לנטילת הלוואה – ונפרט אותם במאמר.

ריבית בנקי שראל

זו הריבית אותה קובע נגיד בנק ישראל, ובה לווים הבנקים סכומים גדולים מאוד מהבנק המרכזי. על מנת שהבנק לא יפסיד כסף בעסקת הלוואה – הוא לעולם יציע ללקוח ריבית גבוהה יותר מריבית בנק ישראל.

ריביתפריים

מקובלת כריבית הבסיס לעסקאות הלוואה. גובה ריבית הפריים שוווה לריבית בנק ישראל ועוד אחוז וחצי. אותם אחוז וחצי אמורים לכסות הוצאות נוספות שיש לבנקים (הוצאות שכירות, מחשוב, שכר וכדו’) ובדרך כלל הריבית ללקוח תהיה גבוהה יותר מריבית הפריים.

הלוואה בריבית משתנה

בהלוואה מסוג זה, חותמים הצדדים על מרווח קבוע מריבית הפריים לאורך כל תקופת ההלוואה, כך שבכל פעם שריבית בנק ישראל משתנה (יכולה לעלות או לרדת), ובעקבותיה ריבית הפריים – גם הריבית הרלוונטית להלוואה משתנה.

ריביתקבועה

ריבית שנקבעת בנטילת ההלוואה, ונשארת קבועה עד לפירעון המלא, ללא קשר לשינויים בריבית בנק ישראל. בדרך כלל הבנק מגן על עצמו וקובע ריבית גבוהה יותר מאשר במסלול ריבית משתנה.

הצמדהלמדד

ישנו מסלול הלוואות, בו הריבית קבועה ונמוכה יחסית – אך מוסכם כי סכום ההלוואה יוצמד למדד המחירים לצרכן. כיוון שמדד זה כמעט ואינו יורד, בעיקר לא לאורך זמן, מדובר בעצם על תוספת לריבית הקבועה בהתאם לגובה המחירים המשתנה במשק.

הצמדהלדולר / אירו

דומה למסלול הקודם, אלא שכאן מדובר בסוג של הימור – האם לאורך תקופת ההלוואה שער הדולר או האירו יעלה או ירד. בדרך כלל מדובר על הלוואות עסקיות, כאשר מהות העסק תלויה במטבע החוץ אליו צמודה ההלוואה. ישנם גם משכנתאות הצמודות למט”ח.

1 מחשבה על “הלוואות – מושגים שמוכרחים להכיר – מאמר ראשון”

סגור לתגובות