הבנקים בישראל בתקופה של קום המדינה

כשהוקמה מדינת ישראל בשנת 1948, לא מעט מהמוסדות שהיו אמורים לפעול, לשרת, ולנהל את המדינה כבר היו קיימים ופעלו בשטח. זה בזכות פעילות ענפה של הסוכנות היהודית וגופים אחרים שדאגו לכך שגופים שונים יהיו קיימים עוד לפני הקמת המדינה, כך ברגע שתוכרז הקמתה, הם כבר יהיו מוכנים לפעול ולשרת את האזרח. 

בין היתר, מדובר גם על הגופים הבנקאיים. למרות שעד 48, שלטה בארץ ישראל האימפריה העותמאנית ולאחר מכן האימפריה הבריטית, הרי שהחל מתקופת המנדט, החלו להתגבש גופים יהודים שנועדו בבוא היום לנהל את המדינה שבדרך. צריך לציין, שלפחות בחלק מהמקרים, אותם גופים קיבלו אישור מהמנדט הבריטי לפעול, שכן הרעיון היה שתקופת המנדט תאפשר לאותם גופים להתכונן לקראתה הקמתה של מדינה עצמאית. 

באותה עת, לפני הקמת המדינה, פעלו בארץ ישראל שורה ארוכה של בנקים כמו בנק אנגלו פלשתינה, חלקם היו קשורים לגורמים פוליטיים או מגזריים (למשל בנקים של קהילות חרדיות ועוד). הם פעלו וסיפקו שירותים לאוכלוסייה היהודית ובמשך השנים, הם נכנסו לשוק הבנקאות הישראלי, חלקם מוזגו עם בנקים גדולים יותר. 

איך הוקם בנק ישראל

בדומה לכל מדינה אחרת, גם במדינת ישראל ישנו בנק מרכזי שמנהל את מדיניות הבנקים, מדובר בבנק ישראל. בנק זה הוקם עוד לפני קום המדינה, למעשה הוא הוקם כבר בימי האימפריה העותמאנית, אז הוא שירת את האימפריה. עם הכיבוש הבריטי, הוא החל לשרת את ממשלת המנדט ואת כל האוכלוסייה בארץ ישראל, יהודים וערבים כאחד. 

עם הקמת מדינת ישראל, המוסד הקיים פסק לעבוד, הבנק האנגלו פלשתינה שהיה הגדול בישראל, הוסמך לבצע את שירותיו, ובהמשך, בשנות החמישים הוקם בנק ישראל כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כמוסד עצמאי שפועל מול משרד האוצר. 

> קראו עוד באתר אוצר התיישבות