מה ההבדל בין החזרי מס לשכירים ולעצמאיים?

גם שכירים וגם עצמאיים משלמים מיסים. לשכירים המיסים נמוכים אוטומטית מתלושי השכר לאורך השנה ואילו אצל עצמאיים זה עובד בצורה שונה. עצמאי משלם מראש מקדמות של מס ובסיום השנה הוא מתקזז מול המדינה על הפרש חיובי או שלילי ביחס למיסים שהוא צריך לשלם אחרי שחלפה כל השנה ונעשה חישוב ביחס אליה.

 

החזרי מס לשכירים

אצל שכירים אומנם כל חודש יורד תשלום המס באופן אוטומטי מתלוש השכר לפי נוסחת החישוב אולם יש מקרים לא מעטים שהם נוסחת החישוב לא מציגה את כל התמונה משום שאם השכיר היה בחל”ת כמה חודשים, או שהוא פתח במקביל עסק עצמאי – הרי שזה משפיע על החישוב. אם למשל לא עבדתם כמה חודשים באמצע השנה הרי שבחישוב שנתי אתם כנראה צריכים הייתם לשלם פחות מס ממה ששילמתם. במידה ולא חלה ירידה במדרגת המס הרי שהחישוב הוא נכון אבל אם בגלל שלא עבדתם כמה חודשים אתם ירדת למדרגת המס הנמוכה יותר, הרי שבמקרה כזה כן מגיע לכם החזר מס. שימו לב ששכירים לא מקבלים אוטומטית את החזר המס אלא שכיר צריך לבקש באופן יזום החזר מס באמצעות מילוי הטפסים הרלוונטיים וצירוף מסמכים נלווים התומכים במצבכם.

 

הכנסו עכשיו לבדוק בעזרת סימולטור החזרי מס לשכירים.

 

החזרי מס לעצמאיים

אצל עצמאי המצב מורכב יותר. אם למשל שנה אחת העסק הפסיד ושנה לאחר מכן העסק הרוויח, הרי שלא ישולם מס על כל הרווחים של השנה השנייה אלא חישוב המס שונה משום מקבלים החזר של השנה הראשונה שבה העסק הפסיד. מומלץ מאוד להסתייע במומחה להחזרי מס כדי לקבל בחזרה את כספי המיסים העודפים– היות וזה לא פשוט למלא את כל הטפסים לבד בצורה נכונה.