ייפוי כוח מתמשך בבנק

ישנם מצבים שונים שבהם בעלי חשבון בנק שרגילים להיות בשליטה מלאה בחייהם ולנהל את ענייניהם אינם יכולים לעשות זאת מבחינה כלכלית ופיננסית. במקרים כאלה, כאשר הם נעדרים מהארץ, למשל, או כאשר הם הולכים ומידרדרים במצבם הבריאותי הפיזי והקוגניטיבי וברור שכבר אינם יכולים לקבל החלטות ולעקוב אחר מצבם הכספי, הם יכולים לתת לממונה מטעמם ייפוי כח מתמשך שייכנס לפעולה ברגע שהם כבר לא יוכלו לפעול. 

למה ייפוי כוח מתמשך עוזר?

ייפוי כוח שניתן כל עוד הממנה צלול ויודע בדיוק במה מדובר הוא יותר משמעותי משום שהוא מפרט בדיוק את מה שהממנה רוצה שייעשה בשמו כאשר כבר לא יוכל לעשות זאת. ברגע שזה קורה, מיופה הכוח נכנס לפעולה והמטרה היא לאפשר להם חיים נוחים ככל האפשר גם כאשר הם אינם מודעים למעשיהם ואינם יכולים לדאוג לעצמם. 

איך זה נעשה?

את ייפוי הכוח עורכים אצל עורך דין כדי לתת לזה תוקף חוקי ורשמי כאשר יופקד אצל האפוטרופוס הכללי ובבנק, וכך יידעו שמי שמנהל את חשבון הבנק בשם הלקוח הוא אכן פועל לטובתו ולא מנצל זאת לרעה. במקרה של מחלה זה ייעשה בהדרגה ברגע שבו כבר לא יוכל לטפל בענייניו. במקרים כאלה יש גם פיקוח צמוד על פעילות מיופה הכוח והוא יוכל לפעול אך ורק לטובת הממנה.

מהו היתרון של ייפוי כוח כזה?

ייפוי כוח מתמשך בבנק אינו הופך את הממונה לבעל החשבון או למי שיש לו זכויות קניין וחלוקת רכוש ומשיכת כספים לטובתו. כך, הוא גם לא קשור לצוואת הממנה משום שאין בהכרח קשר בין מי שנקבע כיורשיו של הממנה לבין מי שממונה למיופה הכוח שלו לנהל את החשבון. זה יכול להסיר דאגה מלב כל מי שחושב שמדובר בייפוי כוח להשתלטות על חשבון הבנק.