איך להתנהל נכון לפניי קניית דירה בקבוצת רכישה

קבוצת רכישה זו התאגדות של חברים, בני משפחה או לקוחות אקראיים, אשר בונים יחד מיזם קבלני במטרה להפחית את עלויות הבנייה עבור כל אחד מהם. בראש קבוצת הרכישה עומד בדרך כלל המארגן – חברה קבלנית בעלת רזומה בתחום הנדל”ן.

> קראו מה זה אומר קניית דירה על הנייר

בדיקת היתכנות לפני חתימת חוזה 

לאור הנפילה של כמה קבוצות רכישה בשנים האחרונות והעובדה שלקוחות רבים איבדו את כספם, יש לבחון עסקה זו באופן מוקפד ביותר ולא להזדרז ולחתום על חוזה רכישה, לפני ביצוע בדיקה מעמיקה.

עורך הדין של הלקוח יבדוק את הנקודות הבאות:

  • קבלת מידע מקיף על מארגן הקבוצה, הרזומה וההתנהלות שלו בפרויקטים דומים של קבוצות רכישה, אמינות, טיבו של הפרויקט ועמידה בלוח הזמנים.
  • היקף המימון הבנקאי והעלויות הנלוות שיחולו על כל דייר שרוכש דירה.
  • עורך הדין מוודא שכל הכספים שיקבל הקבלן יועברו לחשבון בנק נפרד אשר מטרתו תשלומים עבור פרויקט קבוצת רכישה בלבד ולא עבור מיזמים אחרים שמבצע קבלן זה.
  • בדיקה לגבי הרמה המקצועית וההנדסית של הקבלן המבצע. אם יש לו רישיונות לעסוק בכך, מהו הסיווג הקבלני שיש לו ולאילו היקפים כספיים הוא מותאם.
  • בדיקה של כל אחד מקבלני המשנה שאמורים לבנות את המבנה, מקצועיות, עמידה בלוחות זמנים, עבודה על פי התקנים ועוד.

עלויות הבנייה בקבוצת רכישה 

לאור העובדה שחברי הקבוצה מעוניינים להוזיל את העלויות באמצעות קבוצת רכישה, עורך הדין (אלעד ויסטוך למשל, בקרו באתרו http://weislaw.co.il) יבדוק מהן העלויות הממוצעות של דירות בגודל זה בסביבת המגורים שבה אמורה לבנות מבנה קבוצת הרכישה. הוא בוחן את ההבדלים בעלויות הרכישה כדי לראות שהעסקה כדאית כלכלית. אם המחירים דומים אין עדיפות לקבוצת רכישה והיא כדאית רק אם יש פערים כספיים משמעותיים.