איך לקרוא את הדוח התקופתי של קרן ההשתלמות

איך לקרוא את הדוח התקופתי של קרן ההשתלמות

משנה לשנה הדוח של קרן ההשתלמות הופך נגיש יותר, ואף נשלחת אלינו הודעת סמס כדי שנשים לב להגעתו. ולמרות זאת, רבים עדיין אינם פותחים וקוראים את הדוח. איך בנוי הדוח התקופתי  של קרן ההשתלמות שלכם? למה כדאי לשים לב ואילו דוחות אמורים להגיע מתי? מדריך

דסי ניר

מדי כמה חודשים אנחנו מקבלים את הדוח התקופתי של קרן ההשתלמות וקרן הפנסיה או קופת הגמל. בימים אלה רובנו מקבלים הודעת סמס או דואר אלקטרוני על הדוח שמחכה לנו באיזור האישי באתר החברה – אך עדיין רבים מדי אינם פותחים כלל את הדוח. על פי סקר שנעשה מוקדם יותר השנה לגבי הדוחות של קרן הפנסיה 55% ענו שהם לא פותחים את הדוח השנתי ו-50% הודו שהם מבינים בקושי את תוכן הדוח או בכלל לא מבינים את הכתוב בו.

דווקא קבלת הדוח התקופתי של קרן הפנסיה או של קרן ההשתלמות מהווה הזדמנות פז להקדיש כמה דקות ולוודא שהחסכונות שלנו מתקדמים בכיוון הנכון. כך חשוב להבין מה מצב החיסכון בקרן ההשתלמות שלנו ולוודא שכל הפרטים שמופיעים בדוח נכונים. במדריך הזה נעבור חלק אחר חלק ונבין איך בנוי הדוח התקופתי, באילו חלקים חשוב להתמקד ואיך קוראים אותם.

אילו דוחות אנחנו צפויים לקבל ומתי?

קרן ההשתלמות מנהלת רישום מסודר של ההפקדות והיתרות בחשבון שלכם, שמתעדכן כל הזמן. כדי לאפשר לכם לעקוב אחר ההתפתחויות בקרן ההשתלמות, הקרן מחויבת להציג לכם דוח שנתי שנשלח אליכם בסביבות חודש מרץ מדי שנה, ומסכם את נתוני השנה החולפת. באזור האישי באתר החברה המנהלת תוכלו למצוא דוח שנתי מקוצר הכולל את הפרטים העיקריים ודוח שנתי מפורט , אם תרצו להעמיק עוד. 

אם הפקדתם לקרן ההשתלמות במהלך הרבעון או שצברתם בחיסכון בקרן ההשתלמות יותר מ-50,000 ש״ח הקרן תציג לכם גם דוח רבעוני שלוש פעמים בשנה: עבור הרבעון הראשון המסתיים בחודש מרץ, עבור הרבעון השני המסתיים בחודש יוני ועבור הרבעון השלישי המסתיים בחודש נובמבר. מעבר לדוחות אלו שהודעה עליהם נשלחת אליכם באופן יזום, תוכלו לבדוק בכל עת את מצב החיסכון שלכם באזור האישי שלכם באתר החברה המנהלת.

חלק א׳ – התשלומים שנוכל לקבל מקרן ההשתלמות

חלקי הדוח שונים מעט בין הדוח הרבעוני והדוח השנתי המקוצר, לבין הדוח השנתי המפורט. נתייחס בעיקר לשני הראשונים ונזכיר שינויים מהותיים בדוח המפורט.

עוד לפני חלק א׳, בראש הדוח, יופיע תאריך סוף התקופה שאליה הדוח מתייחס וכן הפרטים המזהים שלכם: שם מלא, מספר תעודת הזהות, שם המעסיק אם ישנו ומספר החשבון בקרן ההשתלמות. בדוח השנתי המפורט יופיעו כל הפרטים האישיים המלאים שלכם כמו כתובת מגורים, תאריך לידה ופרטי החשבונות שלכם בקרן ההשתלמות, אם יש יותר מאחת.

בחלק זה יפורטו סכומי הכסף שיהיו זמינים למשיכה מקרן ההשתלמות, וכן התאריך בו הכסף ניתן למשיכה בפטור ממס – לאחר 6 שנים מיום התחלת ההפקדות לקרן, לאחר 3 שנים מגיל הפרישה או במקרה של פטירת החוסך חלילה, כאשר המוטבים יבקשו למשוך את הכסף. 

חשוב להבין: מבנה הדוח נקבע באופן אחיד עבור קרן השתלמות, קרן פנסיה וקופת גמל במטרה להקל על הציבור להתמצא בדוחות השונים. 

חלק ב׳ – סיכום השינויים בחשבון קרן ההשתלמות

סעיף זה מסכם את השינויים העיקריים בקרן במהלך התקופה, מתחילתה ועד סופה. בסעיף זה תוכלו לראות את יתרת הפתיחה, בתוספת הפקדות או העברות והרווחים שהושגו במהלך התקופה ובניכוי דמי הניהול ששילמתם, וכן העברות לקרן אחרת או משיכות כספים אם היו.

חלק ג׳ – דמי ניהול

בסעיף זה תוכלו לראות את שיעור דמי הניהול השנתי שנגבה מכם בפועל. לצד סעיף זה, תוכלו לראות בהערה מודגשת את דמי הניהול הממוצעים בקרן.  בדוח הרבעוני שיעור דמי הניהול שיוצג הוא שיעור דמי הניהול בחישוב שנתי, שאמור להיגבות מכם אם החיסכון יישאר בקרן לאורך שנה שלמה.

לצד דמי הניהול יוצג בסעיף זה גם שיעור הכסף שנגבה עבור הוצאות ניהול השקעות חיצוני. לאורך השנה מנהלי ההשקעות המקצועיים בקרן מבצעים פעולות שונות לצורך ניהול ההשקעות בקרן, הכרוכות בעמלות שונות שעליהם לשלם לגורמים חיצוניים כמו ברוקרים ובנקים. למשל, עמלות קניה ומכירת ניירות ערך, או תשלומים עבור ביטוח ודמי משמורת. בסוף השנה, מסכמים את ההוצאות הללו ומייחסים לכל עמית את החלק היחסי מהחיסכון שלו בסעיף זה לפי הוראות החוק.

חלק ד׳ – מסלול ההשקעות והתשואות שהשיגה קרן ההשתלמות

בחלק זה מפורטים שם מסלול ההשקעות שבחרתם כמו גם התשואה שהושגה במסלול זה באחוזים. אם החיסכון שלכם מחולק בין כמה מסלולי השקעות, או אם העברתם כסף בין מסלולי השקעות, תוצג התשואה עבור כל מסלול השקעות בנפרד. שיעור התשואה שמוצג בדוח מחושב לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות ולפני ניכוי דמי הניהול. זהו שיעור התשואה הכללי עבור כל העמיתים שחוסכים באותו מסלול והוא אינו מתחשב בנתונים האישיים שלכם כמו הפקדות ומשיכות שביצעתם.

בדוח השנתי המפורט תוכלו לראות גם את מדיניות ההשקעות הצפויה בשנה הקרובה במסלול שבחרתם כדי לוודא שזה אכן המסלול המתאים לכם. אם התשואה שקרן ההשתלמות שלכם השיגה השנה נמוכה משחשבתם, תוכלו להיעזר באתר ׳גמל נט׳ של משרד האוצר כדי להשוות את ביצועי הקרן שלכם לקרנות השתלמות אחרות במסלול השקעות דומה. 

חלק ה׳ – פירוט ההפקדות לקרן ההשתלמות

אישורים המצורפים לדוח
קרדיט: שאטרסטוק

בחלק זה של הדוח מפורטות כל ההפקדות שלכם לקרן ההשתלמות במהלך הרבעון או השנה שאליהם מתייחס הדוח. אם אתם עובדים שכירים, ההפקדות יהיו מחולקות להפקדות עובד והפקדות מעסיק, וכן השכר לפיו חושבה ההפקדה והחודש שלגביו ההפקדה מתייחסת. חשוב לעבור על סעיף זה ולוודא שכל ההפקדות אכן נרשמו בצורה תקינה ושלא חלו טעויות כלשהן. זיהיתם טעויות במספרים המפורטים בדוח? בדקו עם האחראי על נושא השכר במקום העבודה, או עם קרן ההשתלמות, כדי לאתר את מקור הטעות ולוודא שהרישום לזכותכם נעשה באופן תקין. באחריות המעסיק לוודא כי ההפקדות לקרן ההשתלמות נרשמו בקרן בצורה תקינה.

אישורים המצורפים לדוח

לדוח השנתי המקוצר שנשלח אליכם מצורפים גם שני אישורים: 

  • אישור מס על ההפקדות לקרן ההשתלמות אותו תצטרכו לצרף לדוח השנתי למס הכנסה אם אתם עצמאים או אם אתם עובדים שכירים שנדרשים להגיש דוח שנתי מסיבה כלשהי.
  • אישור מס להצהרת הון המפרט את סך ההפקדות שלכם לקרן ההשתלמות לאורך השנים, בחלוקה לסכומים שהופקדו עד תקרת הטבת המס ולסכומים שמעל התקרה אם היו כאלה. בעת הגשת הצהרת הון תידרשו לצרף את האישור העדכני ביותר.

בעבר, הדוח התקופתי של קרן ההשתלמות היה נראה סבוך ומלא במספרים ומונחים מקצועיים. אך בשנים האחרונות עבר הדוח מקצה שיפורים על מנת לפשט, וליצור אחידות בין הדוחות ששולחים כלל הגופים וכמובן גם בין כל מוצרי החיסכון הפנסיוני וקרנות ההשתלמות. המטרה היא להנגיש את הדוח לציבור הרחב ולגרום ליותר חוסכים לקרוא אותו ולהיות מעורבים יותר בחסכונות שלהם.  מבנה הדוח, ואפילו ההערות בבועות בשולי הדוח, נקבעו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המפקחת על קרנות ההשתלמות והוא אחיד בין כל הקרנות. אם הדוח עדיין נראה לכם כמו סינית מדוברת, נסו להסתכל בנפרד על כל חלק, לקרוא אותו לאט לאט לצד המדריך שלנו והתמקדו בסעיפים החשובים שהדגשנו. בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *