להקדים תרופה למכה – נוהל גילוי מרצון

אומרים שאי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, אבל לפעמים אפשר לתקן טעויות שנעשו בעבר כדי לצאת לדרך חדשה. בכל הנוגע לאי דיווח על הכנסות או תשלום מס, האופציה לפצות על שגיאות היא באמצעות נוהל גילוי מרצון.
תהליך המאפשר לאזרחים שעברו על חוקי המיסים להגיש פעם אחת בחייהם בקשה לתיקון הדיווח ודיווח על נתוני אמת. רשות המיסים ביחד עם פרקליטות המדינה מוכנה להתחייב שלא ינקטו הליכים פליליים נגד מי שבקשתו לגילוי מרצון אושרה.

הנוהל, כאשר היה בתוקף, אפשר לרבים לפצות על טעויות ורשות המיסים החזירה כך חובות שלא שולמו. הגשת בקשה לגילוי מרצון נדרשה להיעשות בדרך שתאמה לתנאים שהציבה רשות המיסים, כך שלא היתה רלבנטית לכל אחד. למעשה רק מי שעמד בתנאים היה יכול להגיש את הבקשה, בין היתר, הציבה הרשות תנאי שבמועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי רשות המיסים לרבות בן/בת הזוג שלו או חברת שבשליטתו או תיקי שותף.

כיצד התנהל נוהל גילוי מרצון?

נוהל גילוי מרצון שרת הן את האינטרסים של האזרח שעבר על החוק וזה היה לו הסיכוי האפשרי להימנע מאישום פלילי ולשלם את חובותיו והן את רשות המיסים באכיפה ותשלומי מס. עם זאת, היה חלק בלתי מבוטל לקבלת אישור לבקשה בניהול התהליך עצמו ולכן, רבים נעזרו בשירותים של עו”ד לגילוי מרצון המתמחה בנושא המיסוי ובעל ניסיון בגילוי מרצון על מנת להעלות את הסיכויים לכך שהבקשה תאושר.
התהליך נוהל כך שהבקשה לגילוי מרצון כללה מילוי נכון של טופס ספציפי – טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון – בו נדרש למלא פרטים חיוניים כמו למשל, מקור ההכנסה ובאילו שנות מס וחבות קרן המס בבקשה, סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה, סכום העבירה המצטבר לרבות הכנסות, הון, הוצאות שנדרשות שלא כדין וכדומה. בנוסף, היה צורך לציין בטופס המדובר את תחום המס בו עסקה בהקשה כאשר היא היתה רלבנטית הן למקרים של מס הכנסה והן מע”מ או מיסוי מקרקעין או מכס. כמו כן, היה צורך לציין האם ההון נבע מעיסוק ביהלומים או לא.
את הבקשה ניתן היה להגיש אך ורק לסמנכ”ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים כאשר היו שלוש דרכים להגשת הבקשה: נוהל בפורמט הרגיל, נוהל גילוי מרצון אנונימי ונוהל מקוצר.
הבקשה האנונימית נדרשה לחתימה על ידי בא כוחו של המבקש ובמסלול המקוצר בו לא התאפשרו פניות אנונימיות הוצבו תנאים שקשורים לסך ההון שנכללה בבקשה כמי שאינו עולה על 2 מיליון שקלים וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון שקלים בשנת הדיווח ועל הפונה היה לשלם את סכום המס הנובע מהבקשה תוך 15 יום מיום מסירת הודעת התשלום.

מה חשוב לדעת בהקשר של נוהל גילוי מרצון?

נחיצותו של עו”ד לענייני מס הבקיא בנוהל גילוי מרצון היתה קריטית להצלחה, כי אדם זכאי ליהנות מההליך רק פעם אחת בלבד. חשוב לדעת שהחסינות בהליך פלילי בכל הנוגע לנוהל זה חלה רק לגבי המיסד שנמסר במסגרת ההליך ורק על העבירות ע פי החוקים המפורטים ולא על עבירות המוגדרות כעבירות מנהליות. למבקש לא היתה ניתנת חסינות מהליך פלילי במידה שלא שולם המס בהתאם להסכם השומה ובכל מקרה, במידה ולא אושרה הבקשה לגילוי מרצון על ידי הגורם המוסמך רשות המיסים התחייבה לא לעשות שימוש במידע שנכלל בבקשה.

נכון לכתיבת שורות אלה נוהל גילוי מרצון כבר אינו בתוקף, אך ברשות המיסים שוקלים להאריך אותו או להציע אלטרנטיבה דומה.