מהו תרגום נוטריוני והאם נוטריון הוא איש המקצוע לביצוע תרגום כזה?

כשבאים לענות על השאלה מהו תרגום נוטריוני? או האם נוטריון הוא איש המקצוע הנכון לביצוע מלאכת תרגום כזה צריך לזכור קודם כול שתרגום נוטריוני הוא תעודה ציבורית, ועל כן חשוב שהפרטים בה יהיו מדויקים. הוא נועד לתת תוקף משפטי לכול מסמך המועבר משפת מקור אל שפת יעד. תרגום מסמך משפה לשפה הופך אותו לאותנטי וקביל בפני גורמים במדינות זרות כתרגום או מתן אישור תרגום על מגוון מסמכים מתחומים שונים כגון תצהירים, כתבי תביעה, מסמכי חברה ותקנונים, רשיונות נהיגה, תעודות לידה, תעודות נישואין, מסמכים ציבוריים, וכיו”ב תרגום נוטריוני הוא מסמך רשמי, והוא יכול להיות מונפק רק על ידי נוטריון שהוסמך לכך בחוק, נוטריון בעל רישיון.

דרישה מרכזית –  בקיאות תרבותית ומילולית.

חוק הנוטריונים כולל סעיף המסמיך נוטריון לאשר נכונות תרגום של מסמכים. על מנת להיות זכאי לכך על נוטריון להיות בקיא בשפת המקור ובשפת היעד של המסמך. אך הכרות עם השפה בלבד אינה מספיקה, ועל נוטריון להבין גם את המונחים המקצועיים והז’רגון הספציפי לכול מסמך ומסמך. המשימה היא לא רק לתרגם את המילים, אלא גם את ההקשר התרבותי שלהן. רק לאחר ביצוע תרגום נוטריוני או מתן אישור נכונות תרגום מקבל המסמך המתורגם תוקף משפטי. במסגרת התהליך מספק הנוטריון את תרגום המסמך, את המסמך המקורי, ואת האישור החתום על ידו. חובה עליו להציג את המסמך המקורי ולהוכיח שהוא בקיא בשתי שפות התרגום.

איזה מן תרגום נוטריוני דרוש לכם?

נוטריון יכול לספק שני סוגי אישורים, האחד הוא האישור הנוטריוני שהוסבר לעיל, והשני הוא “הצהרת מתרגם” עליה מסתמך הנוטריון במקרים שאינו בקיא בשתי השפות ולא יכול לבצע את התרגום הנוטריוני ככתבו. חוק הנוטריונים מסמיך את הנוטריונים לבצע אישור נוטריוני של תצהיר או הצהרה אחרת, ובמקרה זה האישור ניתן לגבי הצהרת המתרגם בלבד, וביצועו נעשה על ידי מתרגם או איש מקצוע אחר הבקיא בשתי השפות. לאחר התרגום על המתרגם להגיע אל הנוטריון, להצהיר כי אלו שפות בהן הוא בקיא, ושהתרגום מדויק ומשקף את האמור במסמך המקורי. חתימת נוטריון במקרה זה מאשרת רק את הצהרת המתרגם, ולא את נכונות התרגום, ונקודה זו חשוב שתובהר היטב כשאתם באים לעשות תרגום נוטריוני.

הצהרת מתרגם או תרגום נוטריוני?

כול מקרה לגופו. יש מקרים רבים בהם ניתן להסתפק בהצהרת מתרגם בלבד, ולחסוך גם זמן וגם מזומן, אך יש מקרים בהן ידרש תרגום נוטריוני וראוי לברר עניינים אלו מראש על מנת להמנע מטרדות ביורוקרטיות בעתיד. כדאי לברר מול המוסד לו מגישים את המסמכים מראש באיזה סוג של אישור מדובר – הנוטריוני או הצהרת מתרגם בלבד. התעריפים על שירותים אלו קבועים בחוק ומפורסמים על ידי משרד המשפטים.