חקירות מס הכנסה

על חקירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה נחשבות לעבירות חמורות. העלמת מסים עלולה לגבות מהמעלימים מחיר יקר מאוד, לרבות מחיר חירותם. במקרה היותר קל, כאשר מתבצעות עבירות מס טכניות, היחס –ובהתאמה הענישה- עשויים להיות קלים יותר. במקרים כאלה ניתן לסיים את העניין במסלול אזרחי שבו פקיד השומה מסתפק בדרישה לתקן את הטעויות שנעשו שלא בכוונת מכוון להונות את שלטונות המס. עבירות חמורות יותר הן העבירות המהותיות, אשר היחס כלפיהן והענישה עליהן  קשים ומחמירים, עד כדי ריצוי מאסר בפועל ותשלום קנס כספי כבד.

כאשר נושא עבירות מס מתברר בערכאות פליליות, גם עבירות טכניות, חרף היותן פחות חמורות מעבירות מהותיות, מסתיימות בעונש, אף כי מופחת. חשוב להבין, כי לחוקרי המס מוקנות סמכויות רחבות, המקבילות לסמכויות שוטרים, והנחקרים עלולים להיעצר לצורך החקירה.

מה היא עבירת מס מהותית?

דיווח על חלק מההכנסות בלבד, ניפוח הוצאות על מנת להפחית את סכום חבות המס,  ניכוי בלתי חוקי ובלתי תקין של תשומות, התנהלות בכסף “שחור” שאינו מדווח כלל. עם זאת, חשוב מאוד להימנע מביצוע עבירות הנחשבות לטכניות, כגון: ניהול בלתי תקין ובלתי סדיר של פנקסי החשבונות, אי רישום או רישום חלקי בלבד של תקבולים והכנסות שונות ועוד. ייתכן מצב, שבו גילוי עבירות טכניות הנעשות באופן תדיר ושיטתי יציפו חשדות לקיומן של עבירות מס מהותיות.

חקירות מס הכנסה

חומרת עבירות מס מתבררת ומתחדדת דווקא כשנוכחים לדעת כי גם על עבירות מס טכניות עלול להיות מושת עונש לא קל בכלל- עד שנתיים מאסר, בעוד על עבירות מס מהותיות עלול להיגזר עונש אשר במקרים חמורים במיוחד עלול להגיע עד שבע שנים. במונחי עלות- תועלת אין ספק כי חוסר הכדאיות זועק לשמים…

חקירה בנושא זה עשויה להתחיל בשלב שבו היא מתבצעת באופן סמוי, אם בשל חשד כל שהוא או בגלל הלשנה של פלוני, ובהמשך, בהינתן ראיות מספיקות, היא הופכת לחקירה גלויה. חקירה זו עלולה להיות כרוכה באי נעימות, לגרום מבוכה ובושה ופגיעה בשגרת החיים. היא עשויה לכלול החרמת מחשבים, טלפונים ניידים, מסמכים וכמובן חקירה פרונטלית שבה מעמתים את החשוד הנחקר עם ממצאים מפלילים ובהמשך- מרשיעים.

על מנת למצות את הסיכוי של חשוד לקבלת עונש מופחת, בין אם העבירה טכנית, ובין אם- קל וחומר- היא עבירה מהותית, חשוב ולמעשה הכרחי ליצור קשר עם עורך דין מומחה למסים. ככל שהחשוד מקדים ליצור קשר ולשכור את שירותיו של עורך דין כדי לייצג אותו, כך הוא עשוי לשפר את מצבו. עורך דין יכול לספק לחוקרים הסברים ונימוקים לביסוס טענה כי מדובר, לכל היותר, בעבירות טכניות. עורך דין יכול להגיע, במקרים מסוימים, לסיים את החקירה בהסתפקות בתשלום כופר של מרשו, ללא הליך פלילי ומה שחשוב אף יותר- ללא רישום פלילי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *