הכנה וכתיבה של תוכנית עסקית לשם הצגת מודל עסקי מנצח

ההחלטה לפתוח עסק היא אחת ההחלטות הכלכליות החשובות שיכול אדם לקבל. אבל בין אם מי שמחליט לפתוח עסק חדש הוא בעל ניסיון ובין אם המדובר בעסק חדש לחלוטין, הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות הוא להכין תכנית עסקית ריאלית לעסק. התכנית הזאת תעסוק באפשרויות ההתפתחות והצמיחה של העסק ובפוטנציאל הטמון בו. מומלץ מאד להיעזר בהכנת התכנית בגורם מקצועי, מהימן ומנוסה.

למה תכנית עסקית

כתיבה והכנה של תכנית עסקית משמשת למספר מטרות. בין השאר ניתן לעשות בה שימוש בעת פנייה למוסדות בנקאיים בבקשת הלוואה עסקית, לפנות למשקיעים שונים ולהציג את החזון העסקי. כמו כן מסייעת התכנית בתכנון ההשקעה הצפויה ובתכנון ההתפרסות של ההוצאות בהתאם לתחזית הרווחים הצפויים.

ואולם לתכנית העסקית גם מטרה נוספת: תכנית כזאת יכולה לשמש אבן בוחן ליזם המתכוון להקים עסק חדש, לבחינת הפוטנציאל הגלום בו. תכנית עסקית עשויה היטב ומבוססת על מחרק מעמיק ויסודי עשויה לחשוף את הפוטנציאל האמיתי של העסק. לא אחת קורה שתוך כדי כתיבת התכנית העסקית מתגלה שהפוטנציאל של העסק המוצע הוא דל מאד או ששינוי כיוון יכול להניב רווחים טובים יותר. לימוד והסקת מסקנות נכונות מהתכנית עשויים להציל את היזם מפני הפסד ידוע מראש.

קבלת הלוואה עסקית:

מרבית העסקים המוקמים כיום נזקקים במידה כזאת או אחרת לסיוע כספי. ניתן לפנות למוסדות בנקאיים בבקשת הלוואה וסיוע כספי או, לחילופין, בבקשה לפתיחת קו אשראי. כך או אחרת, המדובר בכספים שנדרשים להקמה של העסק או, בשלבים מתקדמים יותר, להתרחבות שלו.

הקמה של עסק כולל שכירת מבנה, רכישה או שכירה של כלי רכב אחד או יותר, קניית ציוד ומחשוב העסק. כמו כן, בחלק ניכר מהמקים נדרשת הלוואה שתשמש הון חוזר לעסק, על מנת שיוכל לגשר בין הזמן הלוקח לו לגבות כספים מלקוחות לבין הזמן שבו הוא צריך להעביר כספים לספקים.

כל מוסד כלכלי ישמח להעניק הלוואה לעסק שהבעלים שלו מציג ערבויות או בטחונות כלכליים מתאימים. הבעיה מתעוררת לרוב כאשר יזם או בעל עסק לא יכול להציג ערבויות כאלה. במקרה הזה ניתן להיעזר  בתכנית שהוכנה ולהכין מודל עסקי שיוצג בפני הגורמים המתאימים. עם הגורמים הללו ניתן למנות קרנות ממשלתיות ופרטיות שונות, חלקן הגדול בעידודה של המדינה, הנותנת גם ערבות למרבית ההלוואה שהעסק נוטל.

שותפות והשקעה בעסק

המודל העסקי המוצע מבוסס על תכנית עסקית שנכתבה לאחר ביצוע של מחקר שוק מעמיק. גם את המחקר הזה רצוי לבצע בצורה מקצועית. מחקר שוק איכותי ומעמיק מהווה בסיס איתן לתכנית העסקית. את התכנית והמודל העסקי המבוססים על מחקר השוק כאמור ניתן להציג בפני משקיעים פוטנציאליים. אלה יכנסו לשותפות עם בעל העסק וישקיעו כספים. הכספים האלה יהוו חלופה להלוואות עסקיות מבנקים או גורמים כלכליים אחרים.