כל מה שצריך לדעת על התקנת מערכות אש במבני ציבור

מהו מבנה ציבור? מהו הציוד אותו יש להתקין במבנים אלו ומה עוד חשוב לדעת אודות התקנת ציוד ומערכות אש במבנים ציבוריים? התחילו לקרוא!

מתחילים מההתחלה – מהו מבנה ציבורי?

מבנה ציבור הוא נכס אשר בנוי על קרקע שיועדה בתכנון העירוני בתוכנית מסודרת למטרה זו. מבנה ציבור יכול להיות בית ספר, מוסד להשכלה גבוהה, גן ילדים, משרד ממשלתי, משרדי רשויות, בית חולים, מרפאה, מועדון, תיאטרון ועוד. בכל מבנה ציבורי יהיה אדם שיהיה אחראי על כל הקשור אל התקנת מערכות אש במבנה, בדיקה שאכן כל הציוד הנדרש לגילוי וכיבוי אש קיים וממוקם במקום הנכון. בנוסף, הוא יהיה אחראי על כל הקשור אל התחזוקה של אותה מערכת כיבוי האש במבנה הציבורי.

התקנת מערכת כיבוי אש בבית חולים

הדרך הטובה ביותר להמחיש התקנה של מערכת כיבוי אש היא לתאר את כל הקשור אל תהליך זה במבנה ציבור ספציפי, כמו למשל בית חולים. הצעד הראשון תמיד יהיה הכנה מקדימה של צוות מומחים בתחום התקנה ותחזוקה של מערכות כיבוי אש. צוות זה יהיה אחראי על תכנון מקדים של כל הקשור אל מערכת וציוד הכיבוי באותו מבנה ציבורי. ביצוע התכנית באופן מדויק ותחזוקת המערכות לאחר סיום העבודה. באם כבר קיים ציוד, צוות כיבוי אש מקצועי כמו זה של אמין הנדסת אש יבדוק את התאמתו לאותו מבנה ציבורי וישלים או ישנה את סוג הציוד, גודלו, הכמויות והמיקום של הציוד, ולאחר מכן יקבל אישור של שירותי הכבאות למערך החדש של הציוד. חשוב לדעת שקביעת מערך ציוד כיבוי האש תיעשה בהתאם לסווג ולגודל של אותו מבנה ציבורי.

ציוד כיבוי אש אשר יותקן בבית החולים

בבית החולים יותקנו ברכזי כיבוי אש בחצר בית החולים, בתוך בנייני בית החולים, גלגלוני כיבוי אש  בחצר בית החולים ובתוך הבניינים. מטפי כיבוי אש, זרנוקי כיבוי אש ומזניקי כיבוי אש. בנוסף, תמיד חייבת להיות רזרבה של עשרה אחוזים לפחות מאותם הסוגים והגדלים של מטפי כיבוי האש המותקנים בבית החולים וזאת באם מתרחשת תקלה או שריפה ונדרש להחליף ציוד זה. יש לקחת בחשבון שבנוסף לציוד זה, בכל מוסד ציבורי חייבים להיות רשת מים המיועדת לצרכי כיבוי אש, מאגרי מים מיוחדים למטרת כיבוי האש,יחידות שאיבות מים, צינורות יבשים (אחד לדחיסה של מים מרכב כיבוי האש והשני יהיה להחדרה של חומרי כיבוי, כמו למשל קצף או אבקה באמצעות יחידת הכיבוי במקרה של דליקה).

לאחר התקנת מערכות כיבוי אש במבנה הציבורי, קרי, בית החולים, אותו אדם האחראי לתחום הכבאות במשרד הבריאות יוודא שהציוד תקין ומבצעי בכל עת. בדיקת ציוד לכיבוי אש תיעשה אחת לשנה על ידי תחזוקאי מטפים אשר מוסמך לבדיקת ציוד כיבוי אש ובדיקת גלאי עשן במבנה הציבור ומתזי מים תיעשה אחת לשנה על ידי נציג של מכון התקנים.