עוסק פטור ועוסק מורשה

מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה?

הקמתם עסק חדש והתעוררו בכם הרבה סימני שאלה בנושא רישום ופתיחת העסק ברשויות המס. אחת ההחלטות הראשונות שלכם היא ההחלטה על דרך ההתאגדות. עוסק פטור או עוסק מורשה או אולי בכלל חברה בע”מ.

החלטה זו תשפיע על הדרך בה יתנהלו רישומי הנהלת חשבונות, יוגשו הדיווחים לרשויות המס ועל התנהלותכם מול הלקוחות.

ההבדלים בין עוסק פטור ועוסק מורשה קשורים בעיקר לעניין מס ערך מוסף. חובת תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי קיימים לשניהם. שניהם חייבים בדיווח הכנסות ותשלומי מס וכן חייבים בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסותיהם.

6 הבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה

  1. מחזור עסקאות. אם פתחתם תיק במע”מ, תירשמו באופן אוטומטי כעוסק מורשה, אלא אם כן, היקף ההכנסות (לא רווח) שלכם אינו עולה על 100,187 ₪ בשנה. במקרה זה אתם רשאים, אך לא חייבים להיות עוסק פטור.

יש רשימת מקצועות הקבועה בתקנות מע”מ שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים, לדוגמא: יועצים, רופאים, מנהלי חשבונות ועוד.

עוסק פטור ועוסק מורשה
  • הגשת חשבוניות וקבלות. עוסק פטור יגיש ללקוחותיו דרישת תשלום ועם קבלת התשלום יוציא קבלה. עוסק מורשה יוציא הזמנה לפני העבודה, חשבונית מס הכוללת סכום מס ערך מוסף, בסיום העבודה וקבלה בעת התשלום.
  • הנהלת חשבונות. ריבוי המסמכים והדיווחים בהם חייב עוסק מורשה יגרום לניהול מורכב יותר של ספרי הנהלת חשבונות. אצל עוסק פטור היא תהיה קלה יותר.
  • העברת מס עסקאות וזכות לניכוי מס תשומות. עוסק מורשה יעביר לרשויות המס את סכומי המס שגבה מלקוחותיו בחשבוניות המס שהוציא להם (מס עסקאות) וקיימת לו הזכות לקזז את סכומי המע”מ ששילם עבור רכישות והוצאות (מס תשומות). עוסק פטור לא מחייב את לקוחותיו במע”מ, לא מעביר את סכומי המע”מ לרשויות המס ולא יכול לקזז את המע”מ ששילם לספקיו.
  • דיווח תקופתי. העברת מס עסקאות וקיזוז מס תשומות נעשית באמצעות דיווח תקופתי, חודשי או דו חודשי בהתאם להיקף מחזור העסקאות שלו. עוסק פטור מדווח לרשויות המס, אחת לשנה עד 31 בינואר על היקף עסקאותיו בשנה שחלפה.
  • ניכוי הוצאות. עוסק מורשה רשאי לנכות הוצאות של העסק בסכום הבסיסי ללא מס ערך מוסף. עוסק פטור ינכה את כל סכום ההוצאה ששילם כולל סכום המע”מ.

לסיכום,  ההבדל בין עוסק פטור למורשה הוא היקף ההכנסות קביעת הפטור ממע”מ גורמת להבדלים נוספים המשפיעים על אופן רישום בספרי הנהלת חשבונות של העוסק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *