חקירות כלכליות – מתי ולמה?

חקירות כלכליות שמתבצעות על ידי משרד חקירות מורשה נועדו להשיג מידע סמוי או מיוחד לצרכי המבקש אותו. מידע כזה יכול להיות מועיל לאנשים פרטיים, גופים עסקיים, מוסדות פיננסיים, רשויות ממשלתיות ומוניציפאליות ולמעשה לכל אחד. כך לדוגמא אנשים פרטיים במצב בו אחד מבני זוג חושד כי השני מסתיר כספים או רכוש. המידע חשוב במיוחד כאשר אחד מהם מתכנן מהלך של גירושין וחשוב לדעת האם יש לבן הזוג נכסים או כספים מוסתרים, תוכניות חיסכון וכו’.

הצורך במידע עסקי

בפן העסקי מתעורר הצורך בביצוע חקירות כלכליות בהיקפים שונים במקרים רבים בהם אדם מבקש לקבל רקע אישי על שותף עסקי פוטנציאלי לפני חתימה על הסכם שותפות וכו’ או גם הצורך במידע אצל גופים עסקיים מגיע כאשר חברה אחת רוצה לרכוש את רעותה או להתמזג עימה, בנקים שנתנו הלוואות שאינן מוחזרות על ידי הלווים מעוניינים לקבל מידע על נכסי החייב לצורך הטלת עיקולים וכן הלאה. במקרים של חשד להונאה יבקשו מנהלים או שותפים למידע על פעילות עסקים נסתרת של עובדים ושותפים, על  מכירת סחורה שנגנבה מהעסק ועוד.

חשוב לציין כי גם תשובה שלילית, כלומר הממצאים שיושגו יעידו כי אין לאובייקט מידע חשוב שהוא מסתירף היא תשובה שתסייע היטב בקבלת ההחלטות הנדרשות, כך שהצורך בחקירה כלכלית קיים בכל מקרה של חשד.

אז מי עושה את העבודה ואיך?

משרדי חקירות פרטיים מעסיקים חוקרים המתמחים בתחום, אשר עברו הכשרות והוסמכו לכך על ידי משרד המשפטים. לרשות החוקרים הפרטיים עומדות מספר שיטות מרכזיות להשגת המידע הנדרש:

  1. יש להם אפשרות לקבל מידע ממאגרי מידע שונים.
  2. יש שיטות להשגת המידע באופן חוקי והם משתמשים בהם.
  3. שיטות אחרות הן על ידי קיום מעקבים, תצפיות, הצבת מצלמות ומכשירי הקלטה סמויים וכדומה.

    מעקב אחר אובייקט יכול לגלות, רכוש דלא ניידי שבבעלותו, מחסן שבו מאוחסן רכוש שנגנב מהעסק, פעילות חריגה במשמרת של השותף בחנות ועוד כהנה וכהנה. כך, ניתן יהיה לחשוף, כספים שנעלמו, מקורות הכנסה נוספים שלא מדווחים, הוצאת סחורה ממחסן ללא רישום ועוד. שיטת חקירה זאת גוזלת זמן רב ומשאבים כספיים לא מעטים וכל לקוח חייב לקחת זאת בחשבון.

לרשות החוקר הפרטי עומד מגוון של אמצעי מעקב מתקדמים ובכלל זה מכוניות וכלי רכב אחרים, מצלמות, משקפות, מכשירי האזנה והקלטה, תחפושות ואביזרי לבוש המסייעים לו להיטמע בתוך קהל ועוד כהנה וכהנה. מעקבים צמודים יכולים להימשך ימים ארוכים והצורך יהיה לבצע אותם בצוותים הכוללים מספר עוקבים המתחלפים ביניהם. חוסר תשומת לב רגעית עלולה לפגוע בגילוי חומר מחשיד על האובייקט. חוקר פרטי חייב להשיג את כל המידע בהתאם לחוק – מידע שהושג בדרכים לא חוקיות עלול להיחשב כעבירה פלילית מצידו, ובנוסף לכך, לא יוכר כחוקי בעת  התדיינות בבתי משפט.