איך בוחרים הלוואה לעסק שלכם?

נטילת הלוואות עבור עסקים בהקמה, עשויה להיות מלווה בקשיים. ראשית, היות ומדובר על עסק חדש ולא בעסק קיים כבר שנים, יש להגיש תכנית עסקית שתיערך ע”י יועץ פיננסי מקצועי. אם מדובר על חייל משוחרר, נין יהיה להשתמש בכספי הפיקדון. דרך נוספת לקבלת הלוואה לעסק, היא באמצעות פנייה לבנק לקבלת הלוואה. הבעיה היא שאנשים שאין להם נכסים, עשויים להיתקל בקשיים לא מעטים, היות וכל בנק מעוניין באיזו שהיא ערבות למתן הלוואה, כך שיהיו בטוחים כי כספם יוחזר להם ע”י עירבון כלשהו אם כספי, כמו כספי חסכונות שישועבדו לבנק או נכס כלשהו.

נכון להיום, רוב המימון של כל עסק, מגיע ממימון עצמי של היזם ונטילת אשראי בנקאי. הבנקים רואים את העסקים הקטנים כתחום מסוכן ולכן, הם נוטים להלוואות בטוחות ובתנאים שלא יהיו כה אטרקטיביים. יש להיעזר בסיוע בכתיבת תכנית עסקית כך שהבנק יראה אם העסק אכן כדאי, מה המימון ההתחלתי שלו ומה הציפיות העתידיות בהסתמך על נתונים כלכליים ובמה העסק מיוחד, כך שהוא יוכל להיות רווחי בעתיד. ללא תכנית עסקית שנערכה ע”י אנשי מקצוע בתחום הפיננסים, קשה יהיה לקבל הלוואה לעסק, ולכן, אנשים ללא תכנית עסקית מקצועית, ייתקלו בסירוב מהבנק.

הלוואות לעסק  בהקמה

כאשר אנו מדברים על עסק בהקמה, הכוונה היא לעסק שעומד בתנאים הבאים:

  • עסק שטרם הוקם או החל לפעול
  • עסק, כאשר ההשקעה בו תרחיב את פעילותו, כך שהסטאטוס שלו ישתנה מעוסק פטור לעוסק מורשה או לחברה בע”מ.
  • בעל עסק שכבר קיים והחליט כי הוא עובר מקום, כאשר מחזור ההכנסות שלו מיום ההקמה, אינו עולה על 500,000 לשנה.

דרישות הבנקים עבור הלוואה לעסק, הינה 25% מסכום הקרן בהלוואה , ביטחונות, שעבוד של נכס לטובת הבנק, או העמדת גורם שלישי שיהיה ערב על ההלוואה. ישנם גם תנאים אחרים  שהם התנאי בקבלת ההלוואה לעסק כגון: היעדר חובות של בעל העסק לרשויות המס,  חשבון שלא הוגבל, היעדר תביעו משפטיות מבנק כלשהו או נגד בית  העסק או בעליו, בית העסק, אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים א הסדר נושים.

הבנק אינו מעניק לכם הלוואה לעסק? מה עושים?

אם פעם הבנק היה שחקן מרכזי  ובלעדי בתחום הלוואות לעסקים, היום ישנן אופציות שרבים מאנשי העסקים פונים אליהם. מדובר על חברות פיננסיות חוץ בנקאיות, המעניקות הלוואות חוץ בנקאיות. לרוב, הלוואות אלה, יוענקו לבית עסק ללא קושי מיוחד, יש לציין כי החברות החוץ בנקאיות, אינן מעניקות הלוואות לבעלי העסקים מטוב ליבן, כי אם הריבית על ההלוואה תהיה הגבוהה יותר, אך הקלות בהלוואה מועדפת על בעלי העסקים הזקוקים לתזרים מזומנים כמו אוויר לנשימה. ישנם בכל זאת יתרונות על קבלת הלוואה לכל עסק בהקמה או עסק קיים מהבנקים היות והלוואות אילו אינן תלויות בבק ולכן הן לא תירשמנה באובליגו הבנקאי שלכם.