מצלמות אבטחה למפעלים – האם זה מותר?

מצלמות אבטחה הן אכן כלי נהדר לכל מעסיק לסוגו- הוא יכול לצפות במתרחש בכל זמן נתון, לשמור הקלטות של הצילומים על קלטות בכדי צפייה מאוחרת באשר התרחש בכל זמן שירצה. בעצם, מצלמות אבטחה הן החברות הטובות ביותר של כל מעסיק ומנהל, אך מתי מגיע הגבול בין מצלמות אבטחה בבית עסק למינו לבין חדירה לפרטיות העובד? שאלה זו עולה פעמים רבות מכל מעסיק והתשובה לכך מפורקת לכל תיק לסוגו. החוק מתיר לכל מעסיק למקם מצלמות לצורך אבטחה בכל איזור עבודה בו העובד לא נמצא בחזקת היחיד, הכוונה פה שהוא לא עובד לבדו. כלומר, אם המעסיק מחזיק במשרדים יחידים שבכל אחד פועל עובד יחיד, הוא חייב לקבל את הסכמת העובד, אבל בנושא זה עולות תהיות רבות גם כן. בעצם בשאלה זו עומדות שתי זכויות ברורות וחזקות שפוגעות אחת בשניה, הזכות לפרטיות שנפגעת לעובד מול הזכות הקניין שעלייה מעוניין המעסיק לשמור. כביכול- המעסיק רוצה לשמור על כלי העבודה וסביבת העבודה בכך שהוא צופה בפועלו של העובד בכל עת. מבחינה חוקית אם למעסיק יש ספק שהעובד פוגע בזכות הקניין הפרטי שלו, סביר להניח שזכות זו תגבר על הזכות לפרטיות של העובד והמעסיק יכול להתקין מצלמות אבטחה באופן תקין וחוקי. יש לשים לב שחוקי הגנת העובד טוענים שאם עובד אשר נחשד בפגיעה בקניינו של המעסיק ובעצם עלה החשש מגניבה או פגיעה ולשם כך הותקנו מצלמות אבטחה באיזור עבודתו הפרטית ודבר זה גרם להתפטרותו, הוא זכאי לדמי פיצויים מכיוון שהתפטר עקב הרעת תנאי עבודה.

השאלה במאמר זה היא האם מותר למעסיק להציב מצלמות אבטחה בשידור חי במפעל? כידוע מפעל הוא איזור עבודה גדול אשר פועלים בו עובדים רבים בשטח פתוח אחד לכן מותר למעסיק להתקין מצלמות אבטחה. זכות ההתקנה של המעסיק נפגעת כאשר הוא מתכנן להציב מצלמות אבטחה בחדר שבו פועל עובד בחזקת היחיד. למעסיק אסור להתקין מצלמות אבטחה באיזורים פרטיים ברורים- חדרי הלבשה, תאי שירותים ובכל מקום אשר התקנת מצלמות אבטחה תהווה פגיעה חד משמעית בפרטיות העובדים.

למעסיק מותר להתקין מצלמות אבטחה באיזורים בהם פעול עובד בחזקת היחיד- בעצם לבדו, רק כאשר העובד מעניק לו הרשאה חד משמעית שאומרת שהוא מוותר על זכותו לפרטיות.

אפשרות נוספת היא להתקין מצלמות נסתרות, כך שהעובד לא ידע שהוא מצולם, דבר אשר מעניק תיעוד מושלם של המתרחש בכל עת. מצד שני, אם העובד יגלה זאת בכל דרך שהיא, הוא רשאי להתפטר ולקבל דמי פיצויים מלאים עקב הרעת תנאי העבודה. מעסיקים רבים לוקחים את הסיכון ומתקינים מצלמות נסתרות. טיפ חשוב שנלמד מכך הוא שכאשר מעסיק באמת החליט לקחת את הסיכון, רצוי שיעשה זאת בצורה הטובה ביותר ויקטין את הסיכוי שהעובד יגלה זאת. רמת נסתרות גבוהה תוכל לחסוך בעתיד את תשלום דמי הפיטורים שיחוייב המעסיק לשלם אם העובד יחליט להתפטר עקב הגילוי.