דירקטור – קווים לדמותו

מועצת המנהלים בתאגיד, חברה או עמותה קובעת את יעדי הארגון והאסטרטגיה להגשמתם והיא נקראת גם “דירקטוריון”. להרכב הדירקטוריון יש חשיבות רבה ולכן נקבעו בחקיקה סוגי דירקטורים לפי רקע מקצועי וכשירויות שונות. כך תוכלו להבחין ביניהם.

סוג החברה ואופייה משליכים על סוג הדירקטורים שאותה היא צריכה למנות. החקיקה בישראל קובעת סוגי דירקטורים לפי רקע מקצועי וכשירויות שונות, אך כמובן שרצוי להפעיל שיקול דעת סובייקטיבי ולבחון כל מקרה לגופו. זו הסיבה בגללה כדאי לדעת להבחין בין דירקטורים ולזהות קווים לדמותם.

דירקטור חיצוני מול פנימי

דירקטור חיצוני, או בראשי תיבות “דח”צ”, הוא אדם שאין לו זיקה כלכלית או קשר מהותי לחברה ולהנהלתה. הוא ממונה על ידי האסיפה הכללית ברוב של שני שליש מבעלי המניות שאינם בעלי השליטה, ובעבר נהוג היה לקרוא לו “דירקטור מטעם הציבור”.

כל חברה ציבורית צריכה למנות לפחות שני דירקטורים חיצוניים. את כהונתו של הדירקטור החיצוני ניתן לסיים רק על פי עילות מסוימות שקבועות בחוק, לפי החלטת רוב של שני שליש מבעלי המניות או באמצעות פנייה לבית משפט. כמו כן, החוק קובע כללי אתיקה שמטרתם למנוע ניגוד אינטרסים בין חובת הפיקוח המוטלת על הדירקטור החיצוני לבין ענייניו האישיים ואת אורך תקופת הצינון שחלה עליו.

החל ממרץ 2005 חייב כל דירקטוריון של חברה ציבורית לקבוע מספר מינימאלי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפחות אחד מהם צריך להיות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית, בעוד דירקטור נוסף נדרש להיות בעל כשירות מקצועית. התיקון לחוק החברות גם מגדיר מהי אותה מומחיות חשבונאית ופיננסית ומהי כשירות מקצועית.

לעומת זאת, דירקטור פנימי הוא אדם שכבר מועסק בחברה בתפקיד ניהולי. בחלק מסוגי החברות כמו בנקים או חברות ביטוח חל איסור למנות דירקטור פנימי ולכן מספרם היחסי ירד.

מנהל בכיר

איך הופכים לדירקטור?

את המאפיינים של סוגי דירקטורים נוספים ניתן לזהות לפי השם שלהם. דירקטור חבר ועדת השקעות רלוונטי לגופים שבהם לציבור הרחב של אינטרס מובהק ועליו להיות בעל רקע בתחום הפיננסים, בעוד דירקטור הממונה על ידי המדינה ונקרא גם “דירקטור מטעם המדינה” מתמנה על ידי שר האוצר והשר האחראי על חברה ממשלתית.

המטרה העיקרית של דירקטוריון היא לשפר את אופן קבלת ההחלטות בארגון ולמנוע ניגוד עניינים. מבחינה טכנית, דירקטוריון, או “מועצת מנהלים”, קיים בהרבה סוגים של חברות, עמותות ותאגידים ולא רק בחברות היי טק גדולות או בינלאומיות.

המשמעות היא שכדאי לדעת כיצד עובד הדירקטוריון ומה משפיע עליו. כמו כן, מועצת המנהלים היא מטבע הדברים הגורם היחיד שמוסמך לקבוע את יעדי הארגון בטווח הקצר והארוך ואת האסטרטגיה שבאמצעותה ניתן להגשים אותם. כך הפך התפקיד של דירקטור לנחוץ ולכן יש לעבור קורס דירקטורים כדי לקבל הכשרה הולמת.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *