איך להתכונן נכון לשימוע לפני כתב אישום?

הדיון לפני הגשת כתב האישום הוא דיון רשמי של השופט להכרעה אם להגיש או לא להגיש כתב אישום נגד חשוד בתיק פלילי. הוא מתקיים לאחר שהמשטרה אספה מספיק ראיות, כולל הצהרות עדים וראיות פיזיות אחרות, כדי לתמוך בעניינה. בשלב זה השופט יקבע אם יש עילה למשפט או לא. לכן חיוני להתכונן נכון לכל שימוש לפני כתב אישום ואין להתייחס לכך בקלות ראש. 

שימוע לפני הגשת כתב אישום הוא הליך משפטי בו נדרש נאשם להעיד נגד עצמו. הוא מכונה גם דיון מקדמי, בדיקה מוקדמת או הופעה ראשונה. עשוי להתקיים דיון כדי לקבוע אם מישהו כשיר נפשית למשפט, או פגה תקופת ההתיישנות על עבירתו. 

וכיצד להתכונן נכון לדיון לפני הגשת כתב אישום?

כדי להתכונן לדיון לפני הגשת כתב אישום, לא חייבים להיערך כאילו אנחנו הולכים למשפט. אנחנו צריכים להתכונן כאילו אנחנו הולכים לדיון בגזר הדין. יש רק שני אנשים שמחליטים אם תיכנס לכלא או לא: התובע והשופט. אז איך מתכוננים בצורה יעילה? אתה לא חייב להיות מושלם, אבל אתה צריך להיות מוכן מספיק ובצורה מסודרת. 

השימוע לפני הגשת כתב האישום הוא חלק מכריע בהליך הפלילי. נדרש להוכיח את אשמתו של הנאשם. הנאשם לא יוכל להתגונן לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. בין היתר צריך:

  1. להביא בחשבון אתגרים ועניינים שיתקיימו בדיון חיוני להבין נכון כיצד פועל ההליך השיפוטי, כך שניתן יהיה לקבוע ללא דיחוי את אשמתו או חפותו של הנאשם
  2. צריך לשקול הבקשה לזכויות של איסור פרסום ולפרטיות
  3. עשויה להידרש הסכמה לעדות
  4. יתכן שיהיה צורך בבקשות גילוי
  5. עשויים להידרש תסקירי טרום כתב אישום, אם מתבקש הסדר טיעון