לימודי משחק

תלמידים המשתתפים בדרמה ולימודי משחק, חווים לעתים שיפור בהבנת הנקרא, שומרים על שיאי נוכחות טובים יותר, ונשארים בדרך כלל מעורבים יותר בבית הספר מאשר עמיתיהם שאינם לומדים משחק ואומנויות. אילו עוד יתרונות יש ללימוד משחק?

לימודי משחק 

בתי ספר עם תוכניות משולבות באומנויות ומשחק, אפילו באזורים בעלי הכנסה נמוכה, מדווחים על הישגים אקדמיים גבוהים. לימודי משחק תורמים רבות לפיתוח נערים ומתבגרים ומוסיפים להם ביטחון רב להמשך חייהם.

יתרונות לימודי משחק 

תלמידים המעורבים הלומדים הצגה ודרמה, השיגו בממוצע 65.5 נקודות גבוה יותר ברכיב המילולי וב- 35.5 נקודות גבוה יותר ברכיב המתמטיקה ולימודי העשרה אחרים.

תלמידים שלמדו קורסים בלימוד דרמה במסגרת סטודיו למשחק לילדים בית הנוער, זכו בממוצע ב- 55 נקודות גבוה יותר בניסוח מילולי וב- 26 נקודות גבוה יותר במתמטיקה, מאשר חבריהם שאינם לומדים משחק ואומנויות.

נוכחות ומעורבות 

מחקרים מצביעים על כך, שמעורבות באומנויות ומשחק, מגבירה את מעורבות התלמידים ומעודדת נוכחות עקבית, וששיעורי הנשירה מתואמים עם רמות המעורבות של התלמידים באומנויות.

תלמידים הנמצאים בסיכון גבוה לנשירה מבית הספר ומהתיכון, מציינים את שיעורי הדרמה ושאר האומנויות כסיבה להישארותם בבית הספר.

לתלמידים המשתתפים באומנויות יש סיכוי גבוה פי 3 לזכות בפרס על נוכחות בבית הספר מאשר לאלו שלא.

ביצועים אקדמיים 

השתתפות בלימודי משחק ודרמה, מגבירה את תחושת השייכות של הילדים ומשמרת אותם במוטיבציה בבית הספר. זה גם מחזק את יכולתם לקרוא ולהבין טקסטים מורכבים.

הערכה עצמית 

הסיבה שתלמידים מרגישים חיזוק עצום לביטחון עצמי לאחר שהם מתאמנים קשה בלימודי משחק, נובעת מעצם זה שהם מצליחים להביא את עצמם לידי ביטוי על הבמה מול קהל רב. זה עוזר להם להשיג ביטחון רב להמשך החיים.